aanmeld voorbeeld

Hieronder kunt u het aanmeldingsformulier invullen.

Let op: Bij aanmelding dient een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist bij voorkeur digitaal meegestuurd te worden. Het format voor de verwijsbrief treft u hier.
Voor verder informatie kunt u een email sturen of bellen met het secretariaat.
Voor adresgegevens, zie de pagina ‘contact’ van deze website.

Wachttijd
Vanwege grote drukte is de wachttijd voor de intake minstens 3 maanden.
De intake heeft een doorlooptijd van gemiddeld zes weken.
Na afronding van de intake start de behandeling binnen veertien kalenderdagen.

Kosten van behandeling en vergoeding zorgverzekering
De kosten van een behandeling vallen onder de dekking van de basis zorgverzekering. Iedere verzekerde betaalt een eigen risico. Het eigen risico is afhankelijk van het openstaande bedrag van het (vrijwillig) eigen risico.
Voor informatie over het eigen risico kunt u uw zorgverzekeraar raadplegen.