Aanmelden

Bij aanmelding dient een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist bij voorkeur digitaal meegestuurd te worden.

Het format voor de verwijsbrief treft u hier.
Voor verder informatie kunt u een email sturen of bellen met het secretariaat.
Voor adresgegevens, zie de pagina ‘contact’ van deze website.

Als u de digitale verwijsbrief heeft, kunt u zich aanmelden door dit formulier in te vullen.

Wachttijd
De wachttijden van Stichting BreinPoli treft u hier.

Kosten van behandeling
De kosten van een behandeling vallen onder de dekking van de basis zorgverzekering.
Iedere verzekerde betaalt een eigen risico. Het eigen risico is afhankelijk van het openstaande bedrag van het (vrijwillig) eigen risico.
Voor informatie over het eigen risico kunt u uw zorgverzekeraar raadplegen.

Vergoeding van kosten in geval uw zorgverzekeraar nog geen contract heeft gesloten met Stichting BreinPoli
De wachttijden in de GGZ zijn helaas dikwijls lang en de zorg die Stichting BreinPoli biedt is uniek vanwege de multidisciplinaire aanpak met inschakeling van een psychiater, een neuroloog en neuropsychologen.
Ondanks het unieke zorgaanbod, zijn er zorgverzekeraars die geen contract willen sluiten omdat Stichting BreinPoli een relatief nieuwe zorgaanbieder is.
Bij Stichting BreinPoli werken overigens zorgverleners met veel ervaring - dus daar ligt het niet aan.
In geval u een restitutie verzekering heeft bij een zorgverzekeraar met wie Stichting BreinPoli geen contract heeft, dan kunt u zich aanmelden.
De kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar.
Als u een naturapolis heeft van een zorgverzekeraar met wie Stichting BreinPoli geen contract heeft
dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting BreinPoli (bij voorkeur met een email):
Bij sommige zorgverzekeraars kunnen wij u helpen zonder bijkomende kosten.
Bij andere zorgverzekeraars kunnen wij u begeleiden om bij uw zorgverzekeraar toestemming voor behandeling aan te vragen.
De weigering van enige zorgverzekeraars om contracten af te sluiten belemmert Stichting BreinPoli al jaren in de mogelijkheden voor opschaling,
terwijl de wachttijden in de GGZ lang zijn en de zorg die Stichting Breinpoli biedt elders niet of nauwelijks beschikbaar is.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).