Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden, dan verzoeken wij u ons eerst te bellen (tel: 0850406777).
Bij aanmelding bij BreinPoli dient u een verwijsbrief van uw (huis)arts of een medisch specialist mee te sturen.
U kunt hier lezen hoe de aanmelding werkt.

Wachttijd
Het eerste gesprek heeft u binnen 14 kalenderdagen na aanmelding.
Na afronding van de intake start de behandeling binnen 14 dagen.

Kosten van behandeling en vergoeding zorgverzekering
De kosten van een behandeling van BreinPoli vallen onder de dekking van de basis zorgverzekering. Iedere verzekerde betaalt een eigen risico. Het eigen risico is afhankelijk van het openstaande bedrag van het (vrijwillig) eigen risico.
Voor informatie over het eigen risico kunt u uw zorgverzekeraar raadplegen.