Voor verwijzers

U zult patiënten hebben, die na een CVA, traumatisch hersenletsel, de ziekte van Parkinson, MS, of ander hersenletsel, behalve lichamelijke problemen en cognitieve klachten ook een veranderd gedrag of een psychische stoornis als een depressie of angststoornis hebben. Ook een partner of andere naaste van de patiënt kan deze problemen met u bespreken.

Wij onderzoeken en behandelen uw patiënten voor deze klachten en ondersteunen de naasten. Ons multidisciplinair team bestaande uit een neuroloog, psychiater, neuropsycholoog, maatschappelijk werker en andere paramedici werken nauw samen en leveren diagnostiek en zorg op maat.

Afhankelijk van de aard van de klachten, kunnen wij aanvullend een NeuroPsychologisch Onderzoek (NPO) uitvoeren, een Persoonlijkheidsonderzoek doen of opdracht geven om een CT of MRI scan te laten maken.

Bij aanmelding dient een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist bij voorkeur digitaal meegestuurd te worden.

Het format voor de verwijsbrief treft u hier.
Voor verder informatie kunt u een email sturen of bellen met het secretariaat.
Voor adresgegevens, zie de pagina ‘contact’ van deze website.