Wat wij doen

Wanneer u in aanmerking komt voor onderzoek en behandeling bij de BreinPoli, krijgt u een uitnodiging voor vier afspraken.

Tijdens de eerste afspraak heeft u een intakegesprek met de neuropsycholoog. Deze afspraak duurt meestal ruim een uur. In het intakegesprek maakt u nader kennis met de behandeling van BreinPoli en voor ons dient het intakegesprek om meer informatie over uw klachten te krijgen.

De tweede en derde afspraak is bij de neuroloog en bij de psychiater. De neuroloog doet ook een lichamelijk neurologisch onderzoek. Bij beide specialisten bent u ongeveer een uur.

De vierde afspraak is tussen iemand die u lang en goed kent en de maatschappelijk werker. Deze afspraak dient om een zo compleet mogelijk beeld van u te krijgen.

Indien daar aanleiding voor is, kunnen wij in overleg met u besluiten om een NeuroPsychologischOnderzoek (NPO) uit te voeren. Een NPO dient om inzicht te krijgen in eventuele cognitieve stoornissen.

Na deze intakefase bespreken we in ons multidisciplinair overleg wat voor u de beste behandeling is. Wanneer een medicijn u kan helpen, zal dit geadviseerd en voorgeschreven worden. De verdere behandeling zal vooral door de neuropsycholoog plaats vinden. U moet denken aan bijvoorbeeld begeleiding voor verwerking of acceptatie van het letsel, of behandeling voor een depressie of post traumatische stressstoornis.