Wie wij zijn

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) veroorzaakt niet alleen lichamelijke klachten, en cognitieve problemen, maar uw gedrag is vaak veranderd en ook ontstaan er dikwijls psychische stoornissen. Denk aan een ‘kort lontje’, erg emotioneel zijn, of geen initiatief hebben, maar ook psychische problemen als een depressie, angst, of een post traumatische stressstoornis komen vaak voor bij een hersenletsel.

Uw leven en dat van uw naasten staat vaak op z'n kop.

Kennis en ervaring met bovenstaande problemen zijn dus heel belangrijk, en juist deze kennis en ervaring hebben de behandelaren van de BreinPoli. De samenwerking van de neuroloog en psychiater en neuropsychologen is uniek. Een maatschappelijk werker maakt het team compleet. BreinPoli werkt samen met andere zorgpartners, als Laurens in Rotterdam en Nieuw Berkendael WZH in Den Haag. BreinPoli ondersteunt de NAH coaches van deze instellingen en heeft nauw contact met andere zorgaanbieders in de regio.

Paulien Frima - neuroloog

Al 15 jaar behandel ik mensen met gedragsproblemen als gevolg van Niet Aangeboren Hersenletsel. U moet denken aan druk gedrag, agressie, of apathie. Ook slaapproblemen en ‘over-emotioneel’ zijn komen vaak voor na NAH. Ik beoordeel of uw klachten passen bij de aard en ernst van het letsel en adviseer of medicatie u kan helpen. Dit is maatwerk, daar er rekening gehouden moet worden met eventueel lichamelijk letsel en cognitieve problemen.

Alexander van Galen - psychiater

Ook ik heb veel ervaring met mensen met psychische stoornissen, als een depressie, een angst stoornis of psychose bij Niet Aangeboren Hersenletsel. Het stellen van een diagnose in relatie tot eventuele gedragsveranderingen en lichamelijke beperkingen is ‘vakwerk’ en vereist een nauwe samenwerking met de neuroloog en de neuropsycholoog. Ook adviseer ik of medicatie u kan helpen bij bovenstaande klachten.

Esmee Leiseboer - neuropsycholoog

Als neuropsycholoog verricht ik neuropsychologisch onderzoek (NPO) en houd ik mij bezig met behandeling. Door middel van een NPO ben ik in staat om eventuele cognitieve klachten in kaart te brengen. Vervolgens kan ik aan de hand van psycho-educatie uitleg geven over hoe de cliënt en de naaste omgeving het beste met de klachten kan omgaan. Wanneer er daarnaast sprake is van psychische klachten, zoals angst of depressie, ga ik samen met de cliënt aan de slag met cognitieve gedragstherapie om zo deze klachten te verminderen.

Danielle Ragasa - neuropsycholoog

Bij de BreinPoli houd ik mij bezig met zowel diagnostiek als behandeling. Door middel van een neuropsychologische onderzoek kan (verborgen) schade in het brein aan het licht gebracht worden. Niet aangeboren hersenletsel kan mensen veranderen en heeft invloed op hun naasten. Soms is er sprake van emotionele of psychische klachten, in behandeling worden deze problemen aangegaan. Cognitieve gedragstherapie (CGT) is vaak een belangrijk deel van mijn behandeling. Ik onderzoek samen met de patiënt welke gedachten samenhangen met ongewenste gevoelens en gedrag. Vervolgens werken wij samen aan het ombuigen van deze gedachten.

Jade Steekelenburg - neuropsycholoog

Sinds 7 jaar ben ik werkzaam als (neuro)psycholoog. Bij de BreinPoli houd ik me bezig met zowel diagnostiek als behandeling. We bekijken welke (cognitieve) beperkingen er zijn en maken een plan voor het leren omgaan met deze beperkingen en het juist inzetten van sterke kanten. Daarnaast behandel ik psychische klachten zoals depressie, rouw, angst en trauma. Daarbij maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR, elementen van ACT en mindfulness. Ik bekijk graag samen met mijn cliënten wat het beste aansluit bij hun klachten en persoonlijkheid om tot een passende behandeling te komen.

Sjaan Abel - maatschappelijk werker/sociaal gerontoloog

Sinds 1978 ben ik werkzaam in het sociaal domein en de gezondheidszorg.
Binnen de Breinpoli ziet u mij meestal bij de intake om uw verhaal van een familielid te horen. Daarna soms ook in hulpverlenende gesprekken en wellicht in een groep. Hersenletsel betekent meestal een breuk met uw gewoontepatronen, het vergt dan ook een flinke aanpassing, en dat gaat samen met rouw en verdriet. Ook uw naasten hebben hiermee te maken.
Naast een goede diagnose is het belangrijk dat u weer een nieuwe manier vindt om verder te gaan.

Gegevens

Statutaire naam: Stichting BreinPoli
KvK-nummer Stichting BreinPoli: 71217223
KvK vestigingsnummer van vestiging Rotterdam: 000039739090
AGB-code: 22221039