Wie wij zijn

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) veroorzaakt niet alleen lichamelijke klachten, en cognitieve problemen, maar uw gedrag is vaak veranderd en ook ontstaan er dikwijls psychische stoornissen. Denk aan een ‘kort lontje’, erg emotioneel zijn, of geen initiatief hebben, maar ook psychische problemen als een depressie, angst, of een post traumatische stressstoornis komen vaak voor bij een hersenletsel.

Uw leven en dat van uw naasten staat vaak op z'n kop.

Kennis en ervaring met bovenstaande problemen zijn dus heel belangrijk, en juist deze kennis en ervaring hebben de behandelaren van de BreinPoli. De samenwerking van de neuroloog en psychiater en neuropsychologen is uniek. Een maatschappelijk werker maakt het team compleet. BreinPoli werkt samen met andere zorgpartners, als Laurens in Rotterdam en Nieuw Berkendael WZH in Den Haag. BreinPoli ondersteunt de NAH coaches van deze instellingen en heeft nauw contact met andere zorgaanbieders in de regio.

Paulien Frima - neuroloog

Al meer dan 20 jaar behandel ik mensen met gedragsproblemen als gevolg van Niet Aangeboren Hersenletsel. U moet denken aan druk gedrag, agressie, of apathie. Ook slaapproblemen en ‘over-emotioneel’ zijn komen vaak voor na NAH. Ik beoordeel of uw klachten passen bij de aard en ernst van het letsel en adviseer of medicatie u kan helpen. Dit is maatwerk, daar er rekening gehouden moet worden met eventueel lichamelijk letsel en cognitieve problemen.

Alexander van Galen - psychiater

Ook ik heb veel ervaring met mensen met psychische stoornissen, als een depressie, een angst stoornis of psychose bij Niet Aangeboren Hersenletsel. Het stellen van een diagnose in relatie tot eventuele gedragsveranderingen en lichamelijke beperkingen is ‘vakwerk’ en vereist een nauwe samenwerking met de neuroloog en de neuropsycholoog. Ook adviseer ik of medicatie u kan helpen bij bovenstaande klachten.

Joni de Kriek - neuropsycholoog

Mijn naam is Joni de Kriek en afgestudeerd als neuropsycholoog in een verre uithoek van het land, namelijk in Maastricht. Graag analyseer ik samen met u waar bepaald gedrag, emoties of niet-helpende gedachtes vandaan komen en wat u ermee kunt doen om het werkbaarder te maken. In samenwerking met de neuroloog, de psychiater en de neuropsychologen helpen we u bij deze analyse. Ook bied ik behandeling op maat, iedereen is immers anders en heeft passende behandeling nodig. Daarnaast richt ik me graag op de neuropsychologische diagnostiek om vragen te beantwoorden als: "wat kunt u minder goed na het hersenletsel?" En nog belangrijker: " wat kunt u nog wel?". 

Danielle Ragasa - neuropsycholoog

Bij de BreinPoli houd ik mij bezig met zowel diagnostiek als behandeling. Door middel van een neuropsychologische onderzoek kan (verborgen) schade in het brein aan het licht gebracht worden. Niet aangeboren hersenletsel kan mensen veranderen en heeft invloed op hun naasten. Soms is er sprake van emotionele of psychische klachten, in behandeling worden deze problemen aangegaan. Cognitieve gedragstherapie (CGT) is vaak een belangrijk deel van mijn behandeling. Ik onderzoek samen met de patiënt welke gedachten samenhangen met ongewenste gevoelens en gedrag. Vervolgens werken wij samen aan het ombuigen van deze gedachten.

Jade Steekelenburg - neuropsycholoog

Sinds 7 jaar ben ik werkzaam als (neuro)psycholoog. Bij de BreinPoli houd ik me bezig met zowel diagnostiek als behandeling. We bekijken welke (cognitieve) beperkingen er zijn en maken een plan voor het leren omgaan met deze beperkingen en het juist inzetten van sterke kanten. Daarnaast behandel ik psychische klachten zoals depressie, rouw, angst en trauma. Daarbij maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR, elementen van ACT en mindfulness. Ik bekijk graag samen met mijn cliënten wat het beste aansluit bij hun klachten en persoonlijkheid om tot een passende behandeling te komen.

Jorn Volkers - neuropsycholoog

Als afgestudeerd neuropsycholoog aan de universiteit Leiden ben ik werkzaam bij de BreinPoli. Ik houd mij op dit moment voornamelijk bezig met diagnostiek en behandeling. Graag kijk ik met u samen wat uw klachten zijn en in hoeverre deze u belemmeren in uw dagelijks functioneren. Dit kan middels een neuropsychologisch onderzoek (NPO), waarbij ik samen met u de functies van het denken (cognities) in kaart breng. Op basis van de resultaten zal er gekeken worden naar wat uw sterke kanten zijn, of waar u misschien wat minder goed in bent na het hersenletsel. Voor die minder sterkte punten ontvangt u dan tips en trucs hoe u daar het beste mee om kunt gaan. Daarnaast geef ik psycho-educatie en modules aan u en/ of uw naasten, met als doel meer duidelijkheid te verschaffen over de hersenen en het functioneren daarvan na eventueel letsel.

Timmy Labanowski-de Vries - GZ psycholoog/neuropsycholoog

Als GZ-psycholoog/Neuropsycholoog die met uiteenlopende problematiek heeft gewerkt, blijft voor mij altijd voorop staan dat het contact met mijn cliënten goed is. Dit is de basis voor een goede therapie. Ik ben opgeleid tot Neuropsycholoog, dat wil zeggen dat ik mij gespecialiseerd heb in het werken met cliënten met Niet- Aangeboren- Hersenletsel (NAH). Binnen deze specialisatie werkt men veel oplossingsgericht; kijken naar wat cliënten wèl kunnen en hoe ze om kunnen gaan met bepaalde beperkingen. Persoonlijkheidsfactoren en psychische klachten hebben hierop tevens invloed, waardoor ik ervaring heb in het behandelen van brede psychische klachten van burn-out, depressie tot trauma. Daarnaast heb ik de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog voltooid, waarin ik mij nog meer heb kunnen verdiepen in het behandelen van verscheidene psychische problematiek. Ik pas elementen van verschillende methodieken toe, waaronder dynamische psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, Acceptance and Commitment therapy en oplossingsgerichte therapie. Om een vertrouwensband te krijgen met cliënten ben ik er van overtuigd dat in het contact een authentieke, open houding van belang is. Ik heb ervaring in het kijken naar de krachten en mogelijkheden van cliënten, ondanks hun problematiek, lichamelijke- of cognitieve aandoeningen. Hierbij hanteer ik een persoonlijke aanpak, waarbij ik steunend en soms confronterend ben. Daarnaast is er altijd ruimte voor humor, zo sta ik zelf ook in het leven.

Lennart Rovers - Verpleegkundig specialist verslaving/NAH

Gegevens

Statutaire naam: Stichting BreinPoli
KvK-nummer Stichting BreinPoli: 71217223
KvK vestigingsnummer van vestiging Rotterdam: 000039739090
AGB-code: 22221039