Wie wij zijn

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) veroorzaakt niet alleen lichamelijke klachten, en cognitieve problemen, maar uw gedrag is vaak veranderd en ook ontstaan er dikwijls psychische stoornissen. Denk aan een ‘kort lontje’, erg emotioneel zijn, of geen initiatief hebben, maar ook psychische problemen als een depressie, angst, of een post traumatische stressstoornis komen vaak voor bij een hersenletsel.

Uw leven en dat van uw naasten staat vaak op z'n kop.

Kennis en ervaring met bovenstaande problemen zijn dus heel belangrijk, en juist deze kennis en ervaring hebben de behandelaren van de BreinPoli. De samenwerking van de neuroloog en psychiater en neuropsychologen is uniek. Een ergotherapeut en maatschappelijk werker maken het team compleet. BreinPoli werkt samen met andere zorgpartners, als Laurens in Rotterdam en Nieuw Berkendael WZH in Den Haag. BreinPoli ondersteunt de NAH coaches van deze instellingen en heeft nauw contact met andere zorgaanbieders in de regio.

Paulien Frima - neuroloog

Al 15 jaar behandel ik mensen met gedragsproblemen als gevolg van Niet Aangeboren Hersenletsel. U moet denken aan druk gedrag, agressie, of apathie. Ook slaapproblemen en ‘over-emotioneel’ zijn komen vaak voor na NAH. Ik beoordeel of uw klachten passen bij de aard en ernst van het letsel en adviseer of medicatie u kan helpen. Dit is maatwerk, daar er rekening gehouden moet worden met eventueel lichamelijk letsel en cognitieve problemen.

Alexander van Galen - psychiater

Ook ik heb veel ervaring met mensen met psychische stoornissen, als een depressie, een angst stoornis of psychose bij Niet Aangeboren Hersenletsel. Het stellen van een diagnose in relatie tot eventuele gedragsveranderingen en lichamelijke beperkingen is ‘vakwerk’ en vereist een nauwe samenwerking met de neuroloog en de neuropsycholoog. Ook adviseer ik of medicatie u kan helpen bij bovenstaande klachten.

Iris Bos - neuropsycholoog

Als neuropsycholoog houd ik mij bezig met de behandeling en begeleiding van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Door het afnemen van een neuropsychologisch onderzoek (NPO) kan ik de cognitieve problemen in kaart te brengen en een behandeling op maat aanbieden. De behandeling is er vooral op gericht om met de gedragsveranderingen en of psychische stoornissen na het hersenletsel om te kunnen gaan.

Anne van Dijk - neuropsycholoog

Als neuropsycholoog onderzoek ik graag samen met de cliënt wat de gevolgen van het Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) zijn. Dit doe ik door in gesprek te gaan en door middel van het afnemen van een Neuropsychologisch Onderzoek (NPO). Daarnaast vormt psycho-educatie een belangrijk deel van mijn behandeling. Waarin ik uitleg geef over wat NAH inhoudt en hoe de cliënt, en zijn omgeving, hier het beste mee om kunnen gaan.

Sjaan Abel - maatschappelijk werker/sociaal gerontoloog

Sinds 1978 ben ik werkzaam in het sociaal domein en de gezondheidszorg.
Binnen de Breinpoli ziet u mij meestal bij de intake om uw verhaal van een familielid te horen. Daarna soms ook in hulpverlenende gesprekken en wellicht in een groep. Hersenletsel betekent meestal een breuk met uw gewoontepatronen, het vergt dan ook een flinke aanpassing, en dat gaat samen met rouw en verdriet. Ook uw naasten hebben hiermee te maken.
Naast een goede diagnose is het belangrijk dat u weer een nieuwe manier vindt om verder te gaan.

Gegevens

Statutaire naam: Stichting BreinPoli
KvK-nummer Stichting BreinPoli: 71217223
KvK vestigingsnummer van vestiging Rotterdam: 000039739090
AGB-code: 22221039